Москва, ул. Нижегородская, дом 50
Ежедневно с 10:00 до 17:00

Začínáme s entomologií a chovem motýlů - Milan Lulák, Jan Krnáč

  • Производитель: Entomon
  • Модель: EN-3784
  • Наличие: 1
5390 ₽

Karviná-Hranice, Alfa consulting, 1999, 352 pp. in full color, 22 x 30 cm, hard cover, ISBN 80-2383-972-1, good condition

Zájem člověka o přírodu je prastarý a tento se ani v současné době, to jest na konci druhého tisíciletí, nezměnil, V přírodě hledáme a také nacházíme poučení sledováním barevné pestrosti rostlinných a živočišných druhů rozvíjíme své estetické cítění. Abychom se mohli i v budoucnu obdivovat krásám a mnohotvárné variabilitě druhů, které nám příroda nabízí, a nebyly narušeny ekologické vazby a zachovány neporušené ekosystémy, jsou zřizována chráněná území, státní přírodní rezervace a na zvláště biologicky významných územích chráněné krajinné oblasti. Tím má být zachována bohatost rostlinných i živočišných druhů pro budoucí generace.

Ochranu přírody musíme také hodnotit jako projev kulturnosti každého národa. V nedávné minulosti byla příroda a její přírodní zdroje jen využívány a nežádoucí dopady civilizace na přírodní prostředí byly přehlíženy, její ochraně byla věnována malá pozornost. Výsledek těchto necitlivých zásahů do ekosystémů se negativně projevil i na druhovém spektru fauny a flory.

Entomologové dnes jen mohou smutně konstatovat u kolika druhů hmyzu - motýlů, brouků apod. byl zaznamenán pokles hojnosti, případně výskyt klesl na samotnou hranici pozorovatelnosti.

Estetická dokonalost a krása některých skupin hmyzu vedla již v minulosti ke zvýšenému zájmu o ně, k jejich hlubšímu studiu i systematickému sběru. Sběratelé se sdružují v zájmových organizacích, z nichž nejvíce členů eviduje Česká společnost entomologická při ČSAV, která u nás vyvíjí dlouholetou činnost a sdružuje přes 1 300 entomologů.

V návaznosti na tyto aktivity vznikají i mezi amatérskými sběrateli zájmová sdružení, ve kterých si vzájemně vyměňují své entomologické zkušenosti lidé všech věkových a různě profesně zaměřených kategorií.

Vzrůstající zájem o přírodu a tím i o zástupce nejkrásnějšího řádu hmyzu — o motýly, vytváří určité dilema. Některé druhy lepidopter náleží mezi chráněné živočichy, s nimiž je zakázáno jakkoli manipulovat. Nabízí se tedy otázka - jak je možno skloubit sběratelskou vášeň s ochranou motýlů a přírody vůbec?

Určitým východiskem je chov motýlů, který při odborném provádění přináší optimální výsledky a umožňuje chovateli získat pro svou sbírku nepoškozené exempláře a přebytečné motýly může vypustit zpět do přírody. Laboratorním odchovem je možno minimalizovat ztráty, které jsou v přírodě značné. Způsobují je nemoci, různí paraziti i predátoři, kterým jsou vystavena všechna vývojová stadia. A tak se z vykladených vajíček vyvine jen malé procento imág. Chovem se však dají tyto ztráty úspěšně eliminovat.

A právě tato publikace, která je Vám, čtenářům a zájemcům o entomologii předkládána k prostudování, přináší určité odborné postupy k chovu motýlů.

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Букинистическая литература, Юному энтомологу

Вы смотрели